Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở - Dân Trí


Dân Trí

Xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở
Dân Trí
Dân trí Theo phân công của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là Trưởng ban ...
Dự kiến tăng lương tối thiểu vùng từ 2016VnEconomy (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký)
Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2015Thời báo Tài chính Việt Nam
Tăng lương cán bộ, công chức, người lao động từ 2016vietbao (lời tuyên bố phát cho các báo)

tất cả 9 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1G6cDzO
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins