Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tinh giản biên chế: Tránh tình trạng cán bộ chỉ “ăn theo, nói leo“ - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tinh giản biên chế: Tránh tình trạng cán bộ chỉ “ăn theo, nói leo“
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ ...
Tinh giản biên chế: Tránh tình trạng "ăn theo, nói leo"Cafef.vn (sự đăng ký)
E ngại vì tranh thủ lá phiếu, có nơi sẽ làm không triệt đểĐọc Báo Việt (lời tuyên bố phát cho các báo)

tất cả 8 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1KQyMlD
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins