Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tinh giản biên chế: Tranh thủ giữ 'ghế', có nơi sẽ làm không triệt để? - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tinh giản biên chế: Tranh thủ giữ 'ghế', có nơi sẽ làm không triệt để?
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ ...
Công khai tỷ lệ tinh giản biên chế để giám sátTiền Phong
Công chức toàn xuất sắc, tinh giản 'ra 2 vào 1' bỏ ai?VietNamNet
Đọc báo Hoa Kỳ và các nước cần có tiếng nói chung trong vấn đề ...Đọc Báo Việt (lời tuyên bố phát cho các báo)
Tuổi Trẻ -Dân Trí
tất cả 32 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1zHqpYj
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins