Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tinh giản biên chế: 'Quyền sinh, quyền sát' trong tay người đứng đầu? - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tinh giản biên chế: 'Quyền sinh, quyền sát' trong tay người đứng đầu?
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN -Nhiều người cho rằng, người đứng đầu các cơ quan phải thực sự công tâm, có trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang nhận ...
"Quyền sinh, quyền sát" trong tay người đứng đầu?Đọc Báo Việt (lời tuyên bố phát cho các báo)

tất cả 3 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1PAXrvp
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins