Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha' - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN -TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1E8Mrjl
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins