Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tây Nguyên : Hạn hán, dông, sét, mưa đá gia tăng khó lường - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Tây Nguyên : Hạn hán, dông, sét, mưa đá gia tăng khó lường
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Tại các tỉnh Tây Nguyên, hạn hán đang bước vào cao điểm, hàng trăm ha lúa đã khô cháy, hơn 20.000ha cà phê đang héo quắt vì nắng hạn, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Xen kẽ trong nắng hạn gay gắt, là các đợt dông lốc, sét đánh, mưa đá liên tiếp xảy ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1FFl3xL
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins