Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

'Phải thẳng thừng từ chối những cán bộ yếu ở nơi khác đưa về' - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

'Phải thẳng thừng từ chối những cán bộ yếu ở nơi khác đưa về'
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN - Ông Lê Truyền: “Đã từng có tình trạng người sắp nghỉ hưu thì sang Mặt trận, hoặc khó sắp xếp ở bộ máy bên Đảng, Nhà nước thì đưa sang Mặt trận”. Công tác giám sát và phản biện được coi là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận.

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1IEgxRh
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins