Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

“Phải thẳng thắn từ chối những cán bộ yếu ở nơi khác đưa về” - XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật


XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

“Phải thẳng thắn từ chối những cán bộ yếu ở nơi khác đưa về”
XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Ông Lê Truyền: “Đã từng có tình trạng người sắp nghỉ hưu thì sang Mặt trận, hoặc khó sắp xếp ở bộ máy bên Đảng, Nhà nước thì đưa sang Mặt trận”. Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Công tác giám sát và phản biện ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1F09cvF
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins