Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Ông Phạm Thế Duyệt: “Người có ý thức đúng đắn thì ít khi chạy chọt“ - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Ông Phạm Thế Duyệt: “Người có ý thức đúng đắn thì ít khi chạy chọt“
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN -“Đội ngũ cán bộ có rất nhiều người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức và dám chịu trách nhiệm. Lúc này chọn người làm, chọn người hành động là quan trọng”. Những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 11, khóa XI, đặc ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1bNGErq
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins