Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Khai thác "túi dầu" quý giá trong lòng Sài Gòn - Dân Trí


Dân Trí

Khai thác "túi dầu" quý giá trong lòng Sài Gòn
Dân Trí
Trong khi đó, từ sau 1970 nhờ vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, chính quyền Sài Gòn đã tiến hành tìm kiếm, thăm dò dầu khí đã được triển khai ở thềm lục địa và đã xác định 3 bể trầm tích chủ yếu: Sài Gòn - Brunây (Bể Nam Côn Sơn), Mêkông (Bể Cửu ...
Khai thác ''túi dầu'' quý giá trong lòng Sài GònAlobacsi.vn

tất cả 7 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1ONWoNw
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins