Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Hơn 200 giáo viên hợp đồng ở Hà Tĩnh có nguy cơ mất việc - Tấm Gương


Tấm Gương

Hơn 200 giáo viên hợp đồng ở Hà Tĩnh có nguy cơ mất việc
Tấm Gương
Trong số giáo viên bị chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng 5 này, nhiều người có thâm niên công tác 7-8 năm. Giờ họ không biết tương lai ra sao vì huyện không hứa hẹn gì. Cuối tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra công văn gửi ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1I4CxFP
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins