Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Hiệu cầm đồ bị đập phá, xách súng săn đi “lùng” đối thủ - Dân Trí


Dân Trí

Hiệu cầm đồ bị đập phá, xách súng săn đi “lùng” đối thủ
Dân Trí
Dân trí Nghe thấy thông tin hiệu cầm đồ của mình bị một nhóm người lạ mặt đến đập phá và hẹn đến gầm cầu vượt (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) để nói chuyện, lập tức, Tiệp xách theo khẩu súng săn và thuê taxi đến điểm hẹn gặp đối thủ “thanh toán”.
“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cảiĐài Tiếng Nói Việt Nam

tất cả 4 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1EaZ11u
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins