Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Gần 3.200 người nghiện ở Sài Gòn được đưa vào trung tâm - VNExpress


VNExpress

Gần 3.200 người nghiện ở Sài Gòn được đưa vào trung tâm
VNExpress
Sau 5 tháng triển khai, TP HCM đã đưa 3.193 người nghiện lang thang vào các cơ sở xã hội nhưng chỉ 30% nằm trong danh sách quản lý. Tội phạm ở TP HCM giảm khi người nghiện vào trung tâm / TP HCM điều trăm cảnh sát bảo vệ trung tâm cắt cơn ...
TP HCM: 5 tháng, đưa hơn 3.000 người nghiện vào cơ sở xã hộiNgười Lao Động (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký)

tất cả 3 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1EhNc9O
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins