Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Cụ bà Việt Nam cao tuổi nhất thế giới: Gửi mẫu tóc để giám định tuổi - Thanh Niên


Thanh Niên

Cụ bà Việt Nam cao tuổi nhất thế giới: Gửi mẫu tóc để giám định tuổi
Thanh Niên
(TNO) Sau 7 lần bổ sung tư liệu của cụ Nguyễn Thị Trù (cụ bà cao tuổi nhất thế giới), Ban thường trực Hội đồng liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) tiếp tục yêu cầu gửi mẫu tóc của cụ để giám định.
Trao bằng xác lập kỷ lục cho cụ bà người Việt cao tuổi nhất thế giớiKênh Giao thong FM91Mhz

tất cả 3 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1cRy9Ny
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins