Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Công tác nhân sự vô cùng khó khăn - Tuổi Trẻ


Tuổi Trẻ

Công tác nhân sự vô cùng khó khăn
Tuổi Trẻ
TT - Ngày 9-5, tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác nhân sự cho đại hội Đảng luôn khó khăn, phức tạp bởi “ai cũng nghĩ mình giỏi hơn, ai cũng nghĩ mình thiệt hơn người khác”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Ðình và ...Báo Hoà Bình
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử triThanh Niên
Tổng Bí thư: 'Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?'VTC News
Đài Tiếng Nói Việt Nam
tất cả 79 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1F6vCcH
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins