Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Bài học tạo dựng niềm tin cho người cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài Truyền Hình Việt Nam


Đài Truyền Hình Việt Nam

Bài học tạo dựng niềm tin cho người cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đài Truyền Hình Việt Nam
VTV.vn - Bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tạo dựng niềm tin cho cán bộ là nguyên tắc: luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Nhìn lại thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, chúng ta có thể nhận thấy một trong những yếu tố then chốt ...
“Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ giá trị thời đại“Tiền Phong
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng dân tộc, Danh nhân thế giớiBáo Phú Yên

tất cả 30 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1KVc37S
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins