Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Thầy thuốc Ưu tú Trần Đông A - Người đi qua 2 chế độ - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Thầy thuốc Ưu tú Trần Đông A - Người đi qua 2 chế độ
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN -Năm 1988, ông được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness sau ca mổ thành công tách hai cháu bé song sinh dính nhau Việt – Đức... Từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa, rồi khi miền Nam được giải phóng, được phục vụ lại chế độ mới, với ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1aQdVSj
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins