Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Tấm bản đồ quyết tâm thống nhất đất nước - XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật


XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

Tấm bản đồ quyết tâm thống nhất đất nước
XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Những mũi tên đỏ trên bản đồ thể hiện đường tiến công của các cánh quân để hợp điểm giữa Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. Ngày nay, những người làm nên tấm bản đồ hầu như đã về với đất, bản đồ cũng bị sờn rách, nhưng quyết tâm thống nhất đất nước ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1HbZRky
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins