Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Phát triển đội ngũ người làm báo có trách nhiệm với xã hội - Tiền Phong Online


Tiền Phong Online

Phát triển đội ngũ người làm báo có trách nhiệm với xã hội
Tiền Phong Online
TPO - Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Trưởng Ban Tuyên ...
Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo "về nguồn"Thể thao văn hóa
Chăm lo đội ngũ, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách ...Vietnam Plus
Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt NamSài gòn Giải Phóng
Đài Tiếng Nói Việt Nam -Hà Nội Mới -Lao động
tất cả 14 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1Q9rblT
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins