Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đồng tình bãi bỏ tội 'cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế...' - Thanh Niên


Đồng tình bãi bỏ tội 'cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế...'
Thanh Niên
Tại hội thảo “Bộ luật Hình sự dưới góc nhìn của doanh nghiệp”, do Bộ Tư pháp và Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp tổ chức hôm qua (23.4) ở Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình việc bãi bỏ điều 165, tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý ...
Sẽ bỏ một số tội danh liên quan đến doanh nghiệpAn ninh thủ đô

tất cả 2 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1zSem5m
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins