Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Nhiều thạc sĩ, cử nhân xuất sắc, giỏi nước ngoài trượt công chức Hà ... - Dân Trí


Dân Trí

Nhiều thạc sĩ, cử nhân xuất sắc, giỏi nước ngoài trượt công chức Hà ...
Dân Trí
Dân trí Sở Nội Vụ Hà Nội vừa công bố danh sách kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2015. Theo đó, nhiều thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp xuất sắc, giỏi ở nước ngoài bị trượt.
50% người có bằng thạc sĩ nước ngoài trượt công chức thủ đôXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

tất cả 5 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1DOQEux
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins