Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đi làm dịp 30/4 được hưởng tối đa 400% lương - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đi làm dịp 30/4 được hưởng tối đa 400% lương
Đài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN -Theo Luật, người lao động hưởng 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó. Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP qui định đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1HFIyZj
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins