Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Hàng nghìn nữ chiến sĩ mướt mồ hôi tập diễu binh ngày 30/4 - Ngôi Sao


Ngôi Sao

Hàng nghìn nữ chiến sĩ mướt mồ hôi tập diễu binh ngày 30/4
Ngôi Sao
Hàng nghìn nữ cán bộ, chiến sĩ ròng rã 3 tháng qua tập luyện dưới nắng nóng Sài Gòn để chào mừng ngày thống nhất. Ngày 20/4, cả nghìn cán bộ chiến sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành cho lễ 30/4 tại Trường quân sự quân khu 7. Trong các khối tham gia ...
Hàng nghìn chiến sĩ hợp diễu binh dưới nắng gắt Sài GònVNExpress
Nghìn quân diễn tập diễu binhVietNamNet
Luyện tập diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền NamBaotintuc.vn
Tuổi Trẻ
tất cả 10 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1aK9qbS
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins