Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đề nghị con dâu, con rể cũng phải được hưởng quyền thừa kế - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đề nghị con dâu, con rể cũng phải được hưởng quyền thừa kế
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Liên quan đến các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ cũng như vấn đề bình đẳng giới, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) quy định tại Điều 3: trong quan hệ dân sự các cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất cứ lý do nào để ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1IycfbU
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins