Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đê điều Hà Nội: Buông lỏng quản lý đến bao giờ? - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đê điều Hà Nội: Buông lỏng quản lý đến bao giờ?
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Tình trạng buông lỏng bảo vệ đê điều ở Hà Nội đã rõ, nhưng câu hỏi được đặt ra là chính quyền cơ sở, ngành chức năng thành phố “im lặng” đến bao giờ? “Lực bất tòng tâm” - ông Phạm Văn Giang, Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều huyện Đông Anh đã phải ...

và hơn thế nữa »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1OQH9xU
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins