Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đê điều Hà Nội: Buông lỏng quản lý đến bao giờ? - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đê điều Hà Nội: Buông lỏng quản lý đến bao giờ?
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Tình trạng buông lỏng bảo vệ đê điều ở Hà Nội đã rõ, nhưng câu hỏi được đặt ra là chính quyền cơ sở, ngành chức năng thành phố “im lặng” đến bao giờ? “Lực bất tòng tâm” - ông Phạm Văn Giang, Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều huyện Đông Anh đã phải ...
Đê điều Hà Nội nát băm trước mùa mưa bãoXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

tất cả 7 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1dcikRk
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins