Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Công nhận Sử thi Ba Na là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Đài Truyền Hình Việt Nam


Đài Truyền Hình Việt Nam

Công nhận Sử thi Ba Na là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đài Truyền Hình Việt Nam
VTV.vn - Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ trao bằng của Bộ VH-TT&DL chứng nhận sử thi của người Ba Na, tỉnh Gia Lai là di sản phi vật thể quốc gia. Sử thi của người Ba Na là một hình thức sinh hoạt dân gian truyền khẩu, từ thế hệ này qua thế hệ ...
Công bố Sử thi bahnar trở thành di sản văn hóa thi vật thể quốc giaDân Trí
Sử thi Bahnar trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc giaMột Thế Giới
Sử thi Ba Na được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc giaBáo Điện tử Dân Việt

tất cả 9 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1HBRuyV
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins