Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

30/4/1975 - Ngày Giải phóng? - BBC Tiếng Việt


BBC Tiếng Việt

30/4/1975 - Ngày Giải phóng?
BBC Tiếng Việt
Nhiều người Việt sau 1975 còn giữ thói quen dùng từ “giải phóng” trong các cụm từ “giải phóng Sài Gòn”, “ngày giải phóng”, “trước giải phóng”, “sau giải phóng”, “quân giải phóng”, v.v…, đó cũng là cách gọi có chủ đích tuyên truyền của chế độ này sau khi ...
Ngày 30-4-1975 của công nhân Sài Gòn-Gia ĐịnhPLO

tất cả 14 bài viết »


from Quốc gia - Google Tin tức http://ift.tt/1PFomI6
via Nguon tin Viet

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins