Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Hà Nội: Giải thể Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố.


Phó chủ tịch Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã giao Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan, lập danh sách công chức và lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục bàn giao, thuyên chuyển về các cơ quan, đơn vị. Đồng thời Công an TP sẽ thu hồi con dấu của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.


Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan như Văn phòng UBND, Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tiếp nhận cơ sở vật chất và đội ngũ công chức, lao động hợp đồng được thuyên chuyển sang.


Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội được thành lập vào cuối tháng 7/2008. Hơn 5 năm sau, đến tháng 8/2013, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Nội chính và được coi là ban rất quan trọng, thực hiện công tác nội chính cũng như chống tham nhũng, phần lớn nhiệm vụ của ban này tiếp nhận từ Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố.


Theo vnexpressPost a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins