Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Khoáng sản Bắc Giang sắp trả cổ tức 2011
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang (Mã CK: BGM) vừa công bố phương án trả cổ tức từ năm 2011 đến các cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 12%


. Dự kiến 2,3 triệu cổ phiếu BGM được phát hành thêm trong đợt này, nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.


9 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của Khoáng sản Bắc Giang không mấy khả quan khi lỗ sau thuế hơn 366 triệu đồng. Đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp giảm nhẹ 1,5%, xuống 24,8 tỷ đồng. Ngoài ra công ty vẫn còn 9,2 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. So với phiên đầu năm, thị giá BGM giảm gần 30% trên mỗi cổ phiếu. Mã này cũng đang nằm trong diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.


Mới đây, Khoáng sản Bắc Giang vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần thứ ba sau hai lần liên tiếp không thành công trong tháng 11. Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức 2011 được biểu quyết giảm từ 14% xuống còn 12% trong đại hội. Hiện doanh nghiệp có 5 cổ đông lớn, đại diện cho hơn 24,46% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại công ty nhưng không được công bố cụ thể trong báo cáo quản trị bán niên.


Theo vnexpressPost a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins