Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

EVN: Bán hơn 25 triệu cổ phiếu Ngân hàng An Bình
Theo thông cáo phát đi chiều nay từ Tập đoàn Điện lực VN (EVN), hiện đơn vị này chỉ còn nắm giữ 76,8 triệu cổ phiếu, tương đương 16,02% vốn điều lệ của ABBank.


Chủ trương thoái vốn ngoài ngành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được Thủ tướng phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015. Theo lộ trình, đến hết năm 2015, EVN phải hoàn thành việc thoái vốn tại ABBank nói riêng cũng như tại các công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán nói chung. EVN phải bảo đảm có cơ cấu hợp lý, tập trung mọi nguồn lực cho ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh điện; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích cho xã hội và quốc phòng, an ninh.


Đầu tháng 7/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính đấu giá công khai về việc bán cổ phần với 25,2 triệu cổ phiếu tại ABBank với mức giá khởi điểm 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.


Trước đó, EVN giữ hơn 102 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 21,27% vốn điều lệ của ABBank.


Theo vnexpressPost a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins