Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

c TPBank: Được mở thêm chi nhánh
Ngân hàng Quân đội sẽ tăng cường sự hiện diện ở nhiều tỉnh còn TPBank mở các chi nhánh mới ở nội đô Hà Nội và TP HCM.


Trong tuần cuối cùng của năm 2013, Ngân hàng Quân đội (MB) và Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) lần lượt được Thống đốc ký quyết định thành lập chi nhánh. Theo đó, MB được mở các chi nhánh ở tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Giang và Thái Bình. TPBank sẽ có 3 chi nhánh mới ở nội thành Hà Nội, TP HCM và một chi nhánh ở tỉnh Bình Dương.


Theo quy định mới về mạng lưới hoạt động ngân hàng hiện nay, mỗi nhà băng chỉ được mở tối đa 10 chi nhánh trong nội thành Hà Nội, TP HCM. Trong đó, mỗi chi nhánh phải có số vốn tối thiểu là 300 tỷ đồng thay vì 100 tỷ như trước đây. Trong một năm tài chính, các ngân hàng cũng không được mở quá 5 chi nhánh. Riêng với nhà băng mới hoạt động dưới 12 tháng, chỉ được lập không quá 3 chi nhánh và các chi nhánh này không được cùng một địa bàn tỉnh, thành phố.


Những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu của năm liền kề trước đó trên 3% cũng không được mở thêm chi nhánh.


Theo vnexpressPost a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins