Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Sacombank: Có hai Phó chủ tịch mới
Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi ông Nguyễn Gia Định thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank để tập trung nhiệm vụ quản trị Sacombank Lào.Theo đó, ông Phan Huy Khang hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc sẽ giữ thêm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời, nhà băng này còn bổ nhiệm ông Nguyễn Miên Tuấn hiện là thành viên Hội đồng quản trị làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.


Như vậy, ban quản trị nhà băng hiện có 10 người, trong đó gồm 1 Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch.


Ngoài ra, Sacombank cũng cho biết đã thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế 10 tháng năm 2013 với lợi nhuận trước thuế là 2.364 tỷ đồng đạt 84,4% kế hoạch năm 2013. So với mặt bằng chung toàn ngành, Sacombank có tốc độ tăng trưởng tín dụng ấn tượng (hơn 13%) với tổng dư nợ gần 110.000 tỷ đồng. Vốn huy động từ dân cư cũng tăng hơn 19%.


Với kết quả lợi nhuận trên, Sacombank sẽ tạm ứng cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 8%. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 2/12 và thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức ngày 15/12.


Theo vnexpress
Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins